Weidemaskerbij
Hylaeus gibbus
De kop in vooraanzicht relatief smal en de wangen (gena) vrij lang; 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken);
Lengte: vr & m 6-8 mm.
Buiten de zeeklei- en veengebieden vrij algemeen
Drachtplanten: allerlei planten
Koekoeksbijen: niet bekend
Volledige tekst
Foto's
Vrouwtje
Mannetje
figuren
kop in vooraanzicht
sternieten (m)
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--
De kop in vooraanzicht relatief smal en de wangen (gena) vrij lang; 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); 1e tergiet een duidelijke netwerk (reticulaire) sculptuur en duidelijk is gepuncteerd. Lijkt veel op H. confuses. Door variatie is het soms lastig om de soorten van elkaar te onderscheiden.
Vrouwtje punten van het 1e tergiet lijnvorming gegroepeerd en vormen dan zwakke
dwarsindrukken die bij strijklicht goed te zien zijn; bovenkaak met 2 tanden; lengte 6-8 mm.
Mannetje: kaken en het labrum meestal geelachtig; sternieten; lengte 6-8 mm.
Vliegperiode: mei- begin september
Habitat: in allerlei habitats onder meer duinen, heiden, wegbermen, tuinen, zandgroeven, spoordijken en spoorwegemplacementen
Nesten: in afgestorven holle braamstengels, in kevengangen van dood hout en in nestblokken.
Bloembezoek: komt op allerlei bloemen voor onder meer op zandblauwtje, braam, vetkruid, peen, wilde reseda, akkerdistel, gewoon duizendblad.
  Kruidachtige planten: Akkerdistel, akkerkers, braam, gewoon duizendblad, peen, tormentil, wilde reseda, wit vetkruid, wouw, zandblauwtje. Naar Westrich, 1989 ook: kruisdistel, witte honingklaver, zilverschoon, vijfvingerkruid.
Voorkomen in Nederland: buiten de zeekleigebieden, IJsselmeerpolders en Waddeneilanden vrij algemeen.
Beheer: in grasland zeer gevoelig voor maaien.
 
Weidemaskerbij - Hylaeus gibbus (m) Terug
 
Weidemaskerbij - Hylaeus gibbus (m) Terug
 
Weidemaskerbij - Hylaeus gibbus (m) Terug
 
Weidemaskerbij (vr) Terug
 
Weidemaskerbij (kop m) Terug
 
Weidemaskerbij (sternieten m) Terug