Gewone maskerbij
Hylaeus communis
Bij beide geslachten is het gebied rond de ocelli zeer dicht gepuncteerd en dof.
Lengte: vr 5-7 mm; m 5-6 mm
Buiten de meeste zeekleigebieden zeer algemeen
Drachtplanten: op allerlei planten.
Koekoeksbijen: niet bekend.
Volledige tekst
Foto's (zonder naam ©Arie Koster)
Plaat
Vrouwtje
Mannetje
Vrouwtje op grof bieslook
 
 
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
--

Vrouwtje:1e tergiet opzij zonder haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); 1e tergiet glanzend en fijn en onregelmatig gepuncteerd (fig. rechts); bovenkaak met 2 tanden; lengte 5-7 mm.

Mannetje: meestal een langgerekte gele vlek op de clypeus; lengte 5-6 mm. sternieten

Vliegperiode: eind mei - tot in september

Habitat: komt in veel verschillende k typen voor onder meer heiden, bosranden, wegbermen, langs sloten en vaarten, in zand-, krijt- en leemgroeven, tuinen, parken, op emplacementen, spoordijken en ruderale terreinen.
Nesten: in holle afgestorven plantenstengels onder meer van braam ook in dood hout en nestblokken.
Bloembezoek: op allerlei soorten bloemen onder meer op:
  Kruidachtige planten: akkerdistel, braam, breedbladig klokje, campanula lactiflora, dolle kervel, geitenbaard, gewone berenklauw, grof bieslook, groot kaasjeskruid, koriander, muurpeper, peen, reuzenberenklauw, venkel, wilde reseda, zandblauwtje, zevenblad, zwarte mosterd.
Voorkomen in Nederland: algemeen in het grootste deel van het land; buiten het stedelijk gebied vrij zeldzaam in zeekleigebieden.

 

Gewone maskerbij - Hylaeus communis Terug
 
 
 
Gewone maskerbij (vr) Terug
 
Gewone maskerbij (vr) Terug
 
Gewone maskerbij (m) (foto Henk Wallays) http://tinyurl.com/7ptc4m9 (www.flickr.com) Terug
 
Gewone maskerbij (m) Terug
 
Gewone maskerbij: sternieten (m) Terug
 
Gewone maskerbij (vr) op Grof bieslook (Allium fistulosum) - Terug
 
Gewone maskerbij (vr) op Grof bieslook - Terug
 
Gewone maskerbij (vr) op Grof bieslook - volgende foto Terug
 
Gewone maskerbij (vr) op Grof bieslook - Terug
 
Gewone maskerbij (vr) op Gref bieslook Terug