Poldermaskerbij
Hylaeus confusus
De wangen (gena) vrij kort (gewoonlijk veel korter dan bij H. gibbus).
Lengte: vr & m 6-8 mm.
Buiten de zeelklei en veengebieden algemeen.
Drachtplanten: allerlei planten.
Koekoeksbijen: niet bekend.
Volledige tekst
Foto's
Plaat
Vrouwtje
Mannetje
Tergieten (tekeningen)
 
 
 
 
Legenda bij kaartje
A Algemeen tot vrij algemeen per provincie of een groot gedeelte daarvan: meer dan 10 uurhokken verspreid
R Regionaal algemeen met 6-10 uur hokken
L Locaal of een kleine regio met 3-5 uur hokken
0 1-2 hokken. 0 symboliseert ook gebieden die misschien sterk onderbemonsterd zijn.
Het verspreidingskaartje is globaal. Het betreft waarnemingen na 1990. In hoofdzaak gebaseerd op het boek De Nederlandse bijen (Peeters et al., 2012)
De kaartjes zijn voorlopig; ze worden in de winter van 2015-2016 vervangen.
-
De wangen (gena) vrij kort (gewoonlijk veel korter dan bij H. gibbus); 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); 1e tergiet een zeer zwakke netwerk (reticulaire) sculptuur en fijn is gepuncteerd. Lijkt veel op H. gibbus. Door variatie is het soms lastig om de soorten van elkaar te onderscheiden.
Vrouwtje: 1e tergiet sterk glanzend en fijn gepuncteerd; lengte 6-8 mm.
Mannetje: Het mannetje is goed te herkennen aan de gepaarde knobbeltjes ( die soms ontbreken) op het derde sterniet en de (meestal) gele veeg op de kaken; tergieten; lengte 6-8 mm.
Vliegperiode: mei tot begin september.
Habitat: in allerlei habitats verzameld, o.m. duinen, heiden, langs stuifzanden, bosranden, in leem-, zand- en krijtgroeven, spoordijken en -emplacementen, bermen en ruderale terreinen.
Nesten: dorre stengels van braam, in dood hout, in eikebladgallen.
Bloembezoek:
  Kruidachtige planten: onder meer braam, zandblauwtje, wilde reseda, zevenblad, tormentil, akkerdistel en grasklokje.
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en veengebieden, IJsselmeerpolders en Waddeneilanden vrij algemeen.

 
Poldermaskerbij - Hylaeus confusus Terug
 
 
 
Hylaeus confusus (Vr) Terug
   
Hylaeus confusus (m) Terug
 
Hylaeus confusus (m) Terug