Poldermaskerbij
Hylaeus confusus
De wangen (gena) vrij kort (gewoonlijk veel korter dan bij H. gibbus)
Lengte: vr & m 6-8 mm
Lees meer
 

De wangen (gena) vrij kort (gewoonlijk veel korter dan bij H. gibbus); 1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken); 1e tergiet een zeer zwakke netwerk (reticulaire) sculptuur en fijn is gepuncteerd. Lijkt veel op H. gibbus. Door variatie is het soms lastig om de soorten van elkaar te onderscheiden.
Vrouwtje: 1e tergiet sterk glanzend en fijn gepuncteerd; lengte 6-8 mm.
Mannetje: Het mannetje is goed te herkennen aan de gepaarde knobbeltjes ( die soms ontbreken) op het derde sterniet en de (meestal) gele veeg op de kaken; tergieten; lengte 6-8 mm.
Vliegperiode: mei tot begin september.
Habitat: in allerlei habitats verzameld, o.m. duinen, heiden, langs stuifzanden, bosranden, in leem-, zand- en krijtgroeven, spoordijken en -emplacementen, bermen en ruderale terreinen.
Nesten: dorre stengels van braam, in dood hout, in eikebladgallen.
Bloembezoek:
  Kruidachtige planten: onder meer braam, grasklokje, zandblauwtje, wilde reseda, zevenblad, tormentil, akkerdistel en grasklokje.
Voorkomen in Nederland: buiten de zeeklei- en veengebieden, IJsselmeerpolders en Waddeneilanden vrij algemeen.

 
Poldermaskerbij - Hylaeus confusus Terug
 
 
 
Hylaeus confusus (Vr) Terug
   
Hylaeus confusus (m) Terug
 
Hylaeus confusus (m) Terug