Tuinmaskerbij
Hylaeus hyalinatus
Bij beide geslachten zijn de wangen (gena) opvallend lang; is zeer duidelijk te herkennen aan een scherp uitstekende lijst/lamel aan de voorrand van het mesopleuron
Lengte: vr & m 5-7 mm
Lees meer..
 
 

--
Bij beide geslachten zijn de wangen (gena) opvallend lang; is zeer duidelijk te herkennen aan een scherp uitstekende lijst/lamel aan de voorrand van het mesopleuron (schuin van onderen van af de achterzijde van borststuk het in de richting van de kop kijken;1e tergiet opzij met haarfranjes (zeer ijle haarbandjes, haarvlekken).
Vrouwtje: 1e segment fijn en verspreid gepuncteerd en glanzend; tanden bovenkaak 2; lengte 5-7 mm.
Mannetje: Bij het mannetje steekt het achtste sterniet gedeeltelijk naar buiten en de kop onder de scapus is duidelijk behaard; 1e segment fijn gepuncteerd en glanzend; sternieten; lengte 5-6 mm.
Vliegperiode: Half mei - september.
Habitat: allerlei habitats o.m. duinen, heide, bermen, rivieroevers, tuinen, ruderale terreinen, emplacementen, spoordijken, zandgroeven en bosranden.
Nesten: Nestplaatsen zijn waargenomen in dorre stengels van braam, en in verlaten nesten van
behangersbijen en muurbijen. Daar de soort is aangetroffen op plaatsen waar braam volledig ontbrak, ligt het voor de hand dat
ook andere nestplaatsen in aanmerking komen, zoals stengels van kruidachtige planten, rietmatten, en spleten en gaten in muren en in hout.
Bloembezoek: Foerageert op vele tientallen soorten planten.
  Kruidachtige planten: Agastache foeniculum, akkerkers, braam, Campanula lactiflora, dille, dolle kervel, fluitenkruid , geelwitte moerasbl., gewone berenklauw, lange ereprijs, muurpeper, peen, , rechte ganzerik, reukeloze kamille, reuzenberenklauw, Sedum kamtschaticumt, tripmadam, wilde marjolein, wilde reseda, wit vetkruid, witte reseda, zandblauwtje, zevenblad.
  Houtige planten: potetentilla fruticosa
Voorkomen in Nederland: In Nederland komt de soort in alle provincies voor; ze is samen met H. communis de meest algemene maskerbij in het land.
 
Tuinmaskerbij - Hylaeus hyalinatus Terug
 
 
 
Hylaeus hyalinatus (vr) - foto Henk Wallays)http://tinyurl.com/7ptc4m9 (www.flickr.com) Terug
 
Hylaeus hyalinatus (m) - (foto Henk Wallays)http://tinyurl.com/7ptc4m9 (www.flickr.com) Terug
 
Hylaeus hyalinatus (vr) verzameld stuif meel op geelwitte moerasbloem Terug
 
Hylaeus hyalinatus Terug