Meer hulp voor bijen: slobkousbij - Macropis europaea in de tuin Terug naar slobkousbij
Sinds 1991 jaar groeit grote wederik in de tuin. Deze is destijds aangeplant op een stuk afgegraven grond (ca. 4x3m). Hierdoor is de bodem steeds vochtig en zijn er kantjes ontstaan waar slobkousbijen kunnen nestelen. Rond 2000 waren er ineens slobkousbijen in de tuin. Dat is eigenlijk niet zo bijzonder want die komen in Veenendaal op veel plekken voor. In sommige jaren zijn de bijen niet of nauwelijks aanwezig, maar dit jaar (2011) zijn ze talrijk dat wil zeggen voorlopig de mannetjes. Die vlogen vandaag voor het eerst talrijk (20-30 mannetjes) de vrouwtjes zijn er nog niet; die komen hopelijk eind van deze week tevoorschijn.
Met deze pagina wil ik aantonen dat de hulp voor bijen verder gaat dan het aanbrengen of maken van een bijenhotel. In principe is het overgrote deel van alle nederlandse wilde bijen te helpen. Welke bijen in de tuin gaan nestelen hangt vooral af van de streek waar men woont. Zo komt in Veenendaal de slobkousbij en de kattenstaartbij in tuinen voor; op Texel is dat de Texelse zandbij en in Limburg de zeldzame Look maskerbij , die waarschijnlijk meer in tuinen kan voorkomen dan daarbuiten. Als men een tuin heeft die vlak bij de Hogefronten van Maastricht ligt kan men zeer zeldzame soorten in zijn tuin verwachten. Dit geldt eigenlijk ook voor allerlei andere soorten terreinen zoals parken, bedrijven terreinen en volkstuinen. Op heel veel plekken kunnen wilde bijen worden bevorderd. Zorg voor de juiste planten, nestgelegenheid en het juiste beheer. Met deze drie componenten kunnen overal in Nederland de bijen worden geholpen. Wordt vervolgd. Onderstaande foto's zijn op 23 juni gemaakt. Een dag van felle zon, harde wind afgewisseld met plensbuien.
 
 
In dit verdiepte tuingedeelte staan 40-50 stengels van grote wederik. Terug
 
Grote wederik is gecombineerd met andere planten van natte bodems Terug
 
De bloemen staan dicht opelkaar, een goede schuilplaats voor de mannetjes Terug
 
Een mannetje bij verscholen tussen de bloemen Terug
 
Voor de vrouwtjes uitvliegen zijn de mannetjes al zeer actief. Ze zitten voortdurend op de uitkijk naar de eesrte vrouwtjes. Terug
 
Ze vliegen vrijwel continue, alleen als ze even rusten, is er gelegenheid voor een foto Terug
 
Een mannetje op de loer voor een vrouwtje Terug
 
Een bloemknop is een geschikte uitkijkpost Terug
 
Een manntje dat zich schoonpoetst Terug
 
Een kletsnat mannetje na een plensbui Terug
 
Een kletsnat mannetje klimt omhoog Terug
 
De vleugels worden gespreid Terug
 
De vleugel worden drooggewapperd Terug
   
De jacht op een vrouwtje kan weer beginnen Terug